Familien i fokus

Privat hjælp til familiekonflikter

Petersen Consult tilbyder privat familierådgivning og hjælp til familiekonflikter. Et rådgivningsforløb varer typisk imellem 3 og 6 måneder og har til formål at stoppe den negative adfærd, skabe ro og stabilitet i familien og anvise en konkret vej fremad. Vi identificerer problemerne hurtigt, og vi har løsningen på dem – og vi er der, når tingene brænder på.

Vi skaber resultater gennem anvendelse af en pædagogik, der er konsekvent, resultatorienteret og situationsbestemt. Hele familien bliver inddraget i processen. Vores fokus ligger på at

  • skabe ro og stabilitet i familien
  • synliggøre problemerne
  • sætte en stopper for negativ adfærd, fornægtelse og ansvarsfralæggelse
  • identificere familiens egne ressourcer
  • give de unge selv og deres familier effektive, personlige virkemidler til at bryde et destruktivt mønster.

Kort og godt en konkret hjælp til familiekonflikter, der tager udgangspunkt i familien og foregår i familien.

Kontakt os med henblik på et uforpligtende møde og hør, hvilken familierådgivning vi kan tilbyde jeres familie. Vi gennemgår også gerne de relevante paragraffer i Serviceloven med henblik på evt. kommunal støtte.